Predavanje 101.

Lak Prilaz i Tumačenje Anđeoskih KarataPostoje različiti načini otvaranja Anđeoskih karata, od kojih su u knjizi "Anđeli vam poručuju" opisana tri najbolja.

Za sva tri načina važno je pre otvaranja karata ući u mir i sjediniti se sa kartama a zatim postaviti pitanje na koje želimo dobiti odgovor. I na kraju, ne zaboravite da se zahvalite Anđelima na dobijenoj poruci.

Ako nemate dovoljno vremena, najjednostavniji način je da izaberete jednu kartu iz špila i pročitate značenje te karte iz knjige tj. vidite šta vam Anđeli kroz tu kartu poručuju.

karte za proricanje

Ako imate malo više vremena, možete izabrati tri karte od kojih se prva odnosi na prošlost, druga na sadašnjost a treća na budućnost. Pročitajte iz Knjige značenje izvučenih karata i protumačite ih u odnosu na postavljeno pitanje, tako ćete dobiti odgovor Anđela.

Ako ste otvoreni i prijemčivi, i imate dovoljno vremena da uđete u interakciju s Anđeoskim kartama i posvetite im se u potpunosti, a s ciljem da bolje razumete poruku Anđela, možete primeniti otvaranje sa 10 karata. U svesku, Dnevnik Anđeoskih karata, koji ste dobili uz knjigu, možete ukratko zapisati pitanje zatim, brojeve od deset izvučenih karata po pozicijama i najzad sažet odgovor na svoje pitanje koji proističe iz tumačenja i razumevanja izvučenih karata. To uradite za svako otvaranje od 10 karata, da biste kasnije lako i brzo mogli da se podsetite dobijenih odgovora.

sudbina

Ali da počnemo ispočetka. Prvo karte postavite ispred sebe na sto, okrenute licem prema dole. Podelite ih na više manjih gomilica koje ćete ispremeštati više puta kako bi se karte dobro izmešale. Kada ste karte dovoljno izmešali, raširite ih jednim potezom desne ruke po stolu, tako da obrazuju veliku lepezu iz koje možete lako izabrati bilo koju kartu. Tada glasno postavite pitanje i zapišite ga u Dnevnik Anđeoskih karata.

sudbina

Sada, koncentrisani na pitanje i sa željom i molbom da dobijete odgovor Anđela, polako prelazite levom rukom iznad raširenih karata i izvucite 10 karta koje vas privlače. Slažite ih jednu na drugu okrenute licem prema dole. Sada imate štos od 10 karata. Prva karta koju ste izvukli je najdonja. Sada, skupite i sklonite ostale karte da biste imali mesta da ovih 10 karata pravilno rasporedite. Koje ste karte izvukli neka za sada ostane tajna.

U skladu sa šemom u knjizi, prvu izvučenu kartu, onu najdonju, stavite na sredinu stola, uspravno u odnosu na sebe, okrenuru licem na dole. Ona se odnosi na sadašnje događaje u vašem životu, odnosno predstavlja spoljne uticaje i opštu atmosferu u kojoj živite i radite.

sudbina

Drugu kartu okrenite popreko preko prve karte, licem prema dole. Ona predstavlja trenutne prepreke na vašem putu.

Treću kartu postavite iznad ove dve, uspravno okrenutu. Ona predstavlja vaš cilj, ideal, ono što želite postići, ili najbolje što možete postići pod postojećim okolnostima.

sudbina

Četvrtu kartu postavite uspravno sa leve strane od prve dve karte. Ona predstavlja uticaje iz prošlosti, uzroke današnjih događaja.

Petu kartu stavite ispod karata 1 i 2, uspravno, blizu vas. Ona predstavlja prošle događaje, ono što prolazi ili je već prošlo.

Šestu kartu postavite sa desne strane od karata 1 i 2, uspravno. Ona predstavlja buduće događaje, blisku budućnost u širem smislu.

Sledeće četiri karte, od sedme do desete, postavite sa desne strane, odozdo na gore, uspravno.

poleđina

Sedma karta je prva u desnom nizu odozdo, predstavlja vas , vaš položaj i vladanje u trenutnoj situaciji, pravo svetlo i istinu o vama.

Osma karta je sledeća u desnom nizu, iznad karte sedam, predstavlja faktore okruženja, vaš uticaj na druge ljude i obrnuto, kao i vaše mesto u životnom okruženju.

Deveta karta je sledeća u desnom nizu, iznad karte osam, predstavlja vaše unutrašnje emocije, vaše nade i strahove.

Deseta karta je sledeća u desnom nizu, iznad karte devet, predstavlja konačan ishod, rezultat.

Ako ovo ne znate napamet možda će vam za početak biti lakše, da na jednom pomoćnom papiru vertikalno, jedno ispod drugog upišete šta koja karta na toj poziciji predstavlja.

Sada, kada ste izabrane karte postavili ispred sebe, sledi otvaranje karata i čitanje Anđeoskih poruka koje odgovaraju svakoj karti, kao i povezivanje dobijenog odgovora sa onim što karta na toj poziciji predstavlja, a sve u vezi sa postavljenim pitanjem koje stalno treba imati na umu. Svaka karta ima svoj broj. Knjiga prati i tumači sve brojeve karata po redu od 1-107.

karta Arhandjeo-Samuel

Na primer, recimo da ste za prvu kartu, koja se odnosi na sadašnje događaje u vašem životu, izvukli Anđeosku kartu obeleženu brojem 15. kartu Arhanđela Šamuela. Poruka ove karte je da imate veliki blagoslov za pronalaženje srodne duše i za ostvarenje prave ljubavi.

Na vašoj pomoćnoj hartiji, na prvom mestu napišite broj izvučene karte zatim, rezime ove karte i afirmaciju. Kada ste isto napravili sa svih deset karata, probajte da shvatite celinu, i da ukratko formulišete odgovor koji ste dobili na postavljeno pitanje. Važno je da sve vreme na umu imate postavljeno pitanje i da odgovor koji dobijete tumačite u svetlu svog pitanja i u skladu sa značenjem pozicije koju karata zauzima. Nije svejedno da li ste neku kartu koja predstavlja na primer, upozorenje na opasnost izvukli na polju sadašnjosti, prošlosti, budućnosti , unutrašnjih emocija ili međuljudskih odnosa itd. Odvojte dovoljno vremana da dobro razumete značenje svake pojedinačne karte, vezano za postavljeno pitanje i značenje pozicije na kojoj se ta karta nalazi.

Kada dođete do sažetog odgovora, proverite kako se osećate povodom toga, da li ste dobro razumeli poruke, da li vam je svaki od deset delova jasan, ako jeste, zapišite kratki finalni odgovor u Dnevnik Anđeokih poruka da biste se kad god zatreba mogli lako podsetiti. Ispod brojeva pozicije karata od 1-10. upišite brojeve izvučenih karata od 1-10. Zahvalite se Anđelima na dobijenom odgovoru.

I još jednom, ne počinjite ovo otvaranje ako nemate dovoljno vremena, niste sasvim mirni, opušteni i spremni za komunikaciju sa Anđelima. A kada dobijete odgovore, budite strpljivi da pročitate značenje svake karte i povežete ga sa pozicijom na kojoj ste datu kartu izvukli. Ne pišite previše, nemojte se gubiti u dugim i komplikovanim rečenicama, skoncentrišite se na pitanje, i želju da dobijete odgovor. Uzmite vremena koliko vam treba da sve lepo razjasnite, povežete i da vam odgovori „legnu“, tako da možete jasno i ukratko formulisati odgovor na pitanje i zapisati ga u vaš Dnevnik Anđeoskih poruka.Tako ćete svaki odgovor moći pogledati i razumeti i kasnije kada otvorite Dnevnik, na primer za par meseci ili godina, odgovor ćete imati za trajnu upotrebu i analizu, kad god poželite. Vredi se potruditi da ga što bolje i preciznije formulišete. Sa ponavljanjem otvaranja, u svakom sledećem biće vam lakše. Za početak odvojte bar sat vremena.

Poštujte svoje Anđeoske karte, pažljivo postupajte sa njima, nemojte ih otvarati ako ste ljuti, neraspoloženi ili rasejani. Anđeoske karte daće vam pravi odgovor i tada, ali vi možda nećete moći da ga dobro protumačite. Poštujte Anđele kojima se obraćate, verujte kartama koje izvučete, tj.porukama koje dobijete, i dopustite svom unutrašnjem biću da stupi u kontakt sa Anđelima. Na kraju otvaranja, obavezno se zahvalite Anđelima, i karte sa ljubavlju spakujte i vratite u njihovu kutiju. Sa vašim kartama bilo bi poželjno da radite samo vi, a ne neko drugi.

Dodatak

Kao što je u Knjizi "Anđeli vam poručuju" rečeno, ako se neka karta izvuče u obrnutom položaju, to ne znači da ima suprotno značenje od značenja karte izvučene u uspravnom položaju, već samo da vaša karma u datom trenutku sprečava izvršenje pozitivnih ili negativnih efekata značenja karte.

Od ovog pravila izuzetak su samo četiri karte obeležene cvetićima. Te karte su 43. Silfe, 44. Gnomi, 45. Salamanderi, 46.Undine koje kada se izvuku u obrnutom položaju imaju negatinvo značenje i posebno tumačenje koje je navedeno u knjizi.

Autor: Olga Rezošpil karata

kutija karata

knjiga za tumačeje andjeoskih kartata

Vaš Komentar:


Komentari:

miki:
13-05-2016


Hvala!

Daniela Traxler :
04-12-2017


Dobar Dan , koliko su Karte ?

sunnyray :
04-12-2017


Sve o kartama imate na sledecem linku Andjeli-karte.htm

Aleksandar :
05-05-2020


Dobro vece, da li na ovaj nacin mogu da porucim karte i knjigu koja ih tumaci?

sunnyray :
05-05-2020


Mozete da ih narucite on-line ovde