Predavanje 52.

Usavršavanje KarakteraIzgradnji karaktera treba pristupiti sistematski. Karakter je savršeno vaspitana volja. Naša lična karta je naše svakodnevno ponašanje. Koliko smo uopšte svesni svojih svakodnevnih, svakosatnih postupaka i navika? Ako pođemo od svoje savesti i iskreno pogledamo sebe, sigurno ćemo zapaziti neki mračni kutak našeg karaktera. To su nedostaci koje kod drugog lako vidimo a kod sebe ne prepoznajemo. Savest i želja za napretkom na putu ka slobodi su veoma važne jer nam pomažu da skupimo snagu da se osvrnemo na svoj karakter i očistimo ga.

Tada ustvari priznajemo sebi da naš karakter nije savršen i krećemo u zapažanje osobina koje želimo da otklonimo i onih koje hoćemo da steknemo ili usavršimo. Izgradnja karaktera ni slučajno ne ograniča- va slobodu izražaja života. Nedostatak Božanske svesti -- moći rasuđi- vanja čini nas nesvesnim ograničenja i načina njihove vladavine nad nama.

Kad viša priroda ojača i preuzme kontrolu nad nižim telima, navike više nisu smetnja. One postaju korisne i omogućavaju Duši da prenese fizičke i mentalne aktivnosti koje bi inače zahtevale pažnju, energiju i vreme na mehanizam nesvesnog uma.

Izgradnjom karaktera usavršićemo svoju nižu prirodu i omogućiti izražaj svojoj duhovnosti. Na primer nepoželjne karak- terne osobine su: nezahvalnost bezobzirnost egoističnost uobra- ženost nadmenost tvrdoglavost netolerantnost posesivnost sujet- nost uvredljivost lažna skromnost ravnodušnost narcisoidnost slavohlepljivost ciničnost oholost gnevnost lukavost pretvornost servilnost licemerstvo poltronstvo preterana ambicioznost srebrolju- bivost gramzivost pohlepnost škrtost sebičnost krutost zlobnost zavidnost plašljivost nesigurnost uznemirenost brbljivost naglost kolebljivost povučenost tunjavost stidljivost hirovitost preteranost neumerenost nemarnost depresivnost nezadovoljstvo nepromiš- ljenost hvalisavost nedoslednost smušenost nepostojanost nestr- pljivost neodlučnost sujevernost pesimističnost sumnjičavost sklonost prevari pretnji krađi izazivanju ismevanju mržnji smutljivost svadljivost povodljivost agresivnost osvetoljubivost bučnost samovoljnost lenjost kritičnost razmetljivost indolentnost pokvarenost neiskrenost lažljivost i slično.

Karakterne osobine koje ne želimo možemo ako hoćemo zameniti za niz poželjnih osobina kao što su na primer: istinolju- bivost jasnovidost zahvalnost poštovanje saučešće hrabrost ple- menitost milosrdnost stabilnost odanost odlučnost tolerantnost pravičnost optimističnost prihvatanje opuštenost samopouzdanje osećajnost pribranost smirenost iskrenost poštenje svesnost duhovitost sigurnost urednost pedantnost vrednoća temeljitost pouzdanost savesnost umerenost sve moći u životu raditi a ništa ne morati odgovornost ljubaznost učtivost samokritičnost odavanje počasti i priznanja svakom ko ih zaslužuje blagost praštanje otvo- renost predusretljivost odvažnost dostojanstvenost izdržljivost tačnost istrajnost nesebičnost strpljivost darežljivost požrtvovanost i slično.

U početku rada na svom karakteru zapažaćemo samo loše osobine svoje naravi recimo lažljivost. Ako smo slagali i sebe uhvatili u laži postoji nada da ćemo sledeći put zateći sebe ne u delu već u želji u mislima u samom začetku sprečiti da se laž realizuje i zameniti je težnjom za istinoljubljem. Usavršavanje karaktera može biti bolno dok traju ispravke. Napredak će nam dati podstrek i volju da idemo dalje uživanjem u lepoti svoga karaktera svesni da su dobre osobine samo odraz Boga u nama.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: