Predavanje 118.


Preporađanje I - Uvod

sunrise

Preporađanje (Rebirthing) je veoma moćna i efikasna metoda spiritualnog samorazvoja. Ono što ovu tehniku čini čudesnom je neverovatan spoj jednostavnosti i efikasnosti. Nastala 70-tih godina prošlog veka u istraživanjima na sećanje sopstvenog rođenja, ova tehnika veoma je brzo prerasla svoju prvobitnu namenu i zbog izuzetnog potencijala na planu spirtualnog samorazvoja našla se u vrhu vodećih tehnika Novog doba. Preporađanje je postupak navođenja čoveka da se seti svog rođenja i da ga ponovo doživi, to je ponovni psihološki, fiziološki i duhovni doživljaj trenutka prvog udaha i oslobađanje od traume do koje je tada došlo. Svrha postupka je menjanje podsvesnog utiska o rođenju kao primalnom bolu u doživljaj prijatnosti. Efekti preporađanja su trenutni.

Preporađanje je postupak navođenja čoveka da se seti svog rođenja i da ga ponovo doživi, to je ponovni psihološki, fiziološki i duhovni doživljaj trenutka prvog udaha i oslobađanje od traume do koje je tada došlo. Svrha postupka je menjanje podsvesnog utiska o rođenju kao primalnom bolu u doživljaj prijatnosti. Efekti preporađanja su trenutni.

Amerikanac Leonard Or prilagodio je istočnjačku tehniku zasnovanu na Krija jogi i pranajami zapadnom čoveku i njegovom načinu života stvarajući tako tehniku preporađanja ili svesno povezanog disanja. Suština ove tehnike je u svesnom povezanom, tzv. cirkularnom disanju koje dovodi do pojačanog aktiviranja unutrašnjih snaga čoveka, njegove energije, svesnosti i volje. Izraz svesno povezano disanje mnogo tačnije opisuje tehniku nego izraz preporađanje, pod kojim je tehnika poznatija, a koji je zadržan iz istorijskih razloga. Na početku su se preporađanja odvijala u toploj vodi. Učesnik bi ušao u kadu sa disaljkom i zapušačem za nos a preporoditelj i njegov asistent blago bi ga pridržavali. Voda se pokazala kao snažan stimulans za reaktiviranje doživljaja majčine utrobe i izlaska iz nje. Zatim, kako se postupak razvijao, postalo je jasno da je vodeno preporađanje suviše jak i zastrašujući doživljaj za početnika, pa se prešlo na suvo preporađanje. Leonard Or je primetio da je za vreme disanja i i relaksacije važnije prisustvo preporoditelja nego voda kako je isprva mislio. Proces najbolje deluje kada se osoba preporađa na suvom dok ne doživi oslobađanje daha. Preporod se dešava onda kada se čovek oseti dovoljno sigurnim i odvažnim da prođe kroz to iskustvo. Prisustvo preporoditelja- osobe koja je već radila na svojoj traumi rođenja pruža osobi koja se preporađa osećaj sigurnosti. Seanse preporađanja pod vođstvom stručnog preporoditelja nastavljaju se sve dotle dok ne dođe do oslobađanja daha i brisanja negativnih naslaga u umu, nastalih negativnim stavovima usvojenim u trenutku rođenja.

Tehnika ima izuzetnu pročišćavajuću i isceliteljsku moć! Njenim praktikovanjem ne pročišćava se samo fizičko telo, već i um i duh, i oslobađaju se emocionalne i mentalne barijere.

Većina od nas naučila je da potiskuje svoja osećanja. Kroz proces vaspitanja sistematski smo podučavani da potiskujemo sve ono što nije poželjno, ili bar ono što okolina ne smatra poželjnim i prihvatljivim. Zamislite dečaka koji ne može da dobije ono što hoće. On je besan, ogorčen, u grču, skoro i da ne diše. Zna da ne sme da ispolji te emocije jer će to samo doprineti negativnoj reakciji roditelja. Prilagođava se i pokušava da postane prihvatljiviji za svoju okolinu. Šta mislite gde odlaze te emocije? On ih potiskuje. I one umesto ka van odlaze dublje unutra. Tako se energija blokira. Reč depresija takođe u svom korenu ima isti smisao - potiskivanje ka unutra. Ako ste depresivni, ne možete da budete srećni, toliko toga je nejasno, životna struja je opterećena, previše je nedovršenih komunikacija.

Svaki put kada se u nama javi emocija besa, zavisti, povređenosti, mi zadržavamo dah. Tako postepeno umesto da dišemo punim plućima naš dah postaje površan, plitak. Dah je osnova života. Život počinje udahom. Takođe, život se završava poslednjim izdahom. Veza disanja i života je neraskidiva.

Disanje je takođe povezano sa energetskom pobudom. Kružno disanje tehnike preporađanja najpre dovodi do relaksacije tela i uma, i pre nego što primetite, emocije iz raznih delova vašeg života počinju da izlaze na površinu. Kada ih ponovo proživite vi ste oslobodili potisnutu energiju i ona vam je sada na raspolaganju, dostupna da je iskoristite kako hoćete, kreativno, za život.

Ako je ovaj proces oslobađanja potisnute energije uspešan i ako oslobodite dovoljno potisnutog materijala, primetićete da se na kraju vežbe preporađanja javlja osećanje blaženstva, radosti. Povezani ste sa sobom. Tada znate koliko povezani i jedinstveni um, duh i telo mogu biti. Preporađanje će vam pomoći da aktivirate svoje unutrašnje potencijale i da naučite puno o sebi. Što je još važnije, preprađanje će vam pomoći da BUDETE ono što vi u stvari duboko u sebi JESTE. Zato na vama je da učinite prvi korak.

O dahu

Preporađanje ili svesno povezano disanje je izvanredno jednostavna i efikasna tehnika koja se zasniva na osnovnoj prirodnoj funckiji života – disanju. Poznato je da je disanje i njegovo regulisanje osnova većine sistema samorazvoja jer podstiče koncentraciju uma, ali ovde ono predstavlja i sistem izlečenja - psihičkog i fizičkog. Ljudi često nisu svesni elementarne snage skrivene u dahu i njegovom ritmu, u udisaju i izdisaju. U ravnomernom i kontinuiranom disanju krije se rešenje mnogih problema koji muče savremenog čoveka.

Ne samo da su drevne civilizacije istoka još pre mnogo hiljada godina shvatile značaj koji dah ima kao energetska osnova čovekovog mikrokosmosa, već su takođe sa puno metodičnosti i znanja razvile čitave sisteme praktičnog duhovnog usavršavanja koje svoju okosnicu imaju u dahu i procesu disanja.

Medij daha je čudesan instrument. Dah je nosilac duha u utelotvorenje. Bez daha nema nezavisnog utelotvorenog života. Kod fetusa, naravno, postoji utelotvorenje ali ono nije nezavisno. Zapravo, inkarnacija ili utelotvorenje kao nezavisna trodimenzionalna svesnost počinje prvih udahom.

Ako pogledamo na trenutak poreklo latinskog naziva za dah ili disanje, ono leži u rečima "in spiritus" što znači Bog u nama, Duh u nama. Odatle dolazi i reč inspiracija, ispunjenost duhom. U izvesnom smislu, svaki pojedinačni dah unosi duhovnu substancu u naše telo. Prvi dah je izuzetno značajan jer se njime ostvaruje veza između svesnosti i materije. Poslednjim dahom ova se veza raskida. Sve između ta dva događaja je naš život.

Preporađanje kao tehnika disanja svoje poreklo ima u istočnjačkom sistemu disanja, tzv. pranajame i u jednoj specijalnoj joga tehnici, tzv. Krija jogi. Ove spritualne prakse ritmičkom disanju pridaju veoma veliku važnost. One podučavaju da je kontrola disanja isto što i samokontrola a da je vladanje dahom isto što i vladanje sobom.

Prema istočnjačkoj tradiciji, Univerzum je satkan od prane ili kosmičke energije. Drugim rečima prana je sinonim za energiju, dok "jama" predstavlja kontrolu te energije. Najupadljivije ispoljavanje prane u ljudskom telu je u tome što nas primorava da dišemo. Najveću količinu energije čovek prima disanjem i preko kože. Međutim, prana je prisutna i svuda oko nas: dobijamo je takođe konzumiranjem hrane, vode ili u obliku svetlosne energije Sunca. Praktikovanjem pranajame upoznajemo tokove sopstvenih energija, a energiju možemo svesno usmeravati u određene delove tela. Pranajama je korak u pravcu razvoja unutrašnjih kvaliteta našeg bića. U osnovi svaka pranajama se sastoji od tri faze, udaha, izdaha, i zadržavanja vazduha. U zavisnosti od tipa pranajame intenzitet i vreme trajanja ovih faza može biti različit. Ipak preporađanje se razlikuje od ovih tehnika u tome što je prilagođeno zapadnom čoveku i savremenom tempu života. Danas je veoma teško, ako ne i nemoguće, izolovati se od okoline i praktikovati određene vežbe godinama.

Zapravo, preporađanje je nova vrsta pranajame, prilagođena savremenom tempu života. Disanje u preporađanju razlikuje se od disanja u standardnoj pranajami, kako po svom intenzitetu tako i po ritmu i načinu. Ako je praktikovanjem pranajame moguće akumilirati povećanu količine prane - suptilne vitalne energije eteričkog tela, to za preporađanje važi u mnogostrukom obimu. Preporađanje ne uključuje zadržavanje daha niti nakon udisaja niti nakon izdisaja što je kod pranajama najčešće slučaj. Sa druge strane preporađanje nije niti hiperventilacija kako se ponekad pogrešno smatra i osećaj straha može da se javi samo kao posledica nepravilne tehnike disanja. Dah, energija i osećanja su povezani. Kada energija, putem disanja, počne da se oslobađa, osećanja koja su bila zadržavana takođe počinju da isplivavaju na površinu. Tako počinje proces telesnog i duhovnog čišćenja.Isceljiteljski aspekti healing