Preporađanje - Uvod

sunrise

Preporađanje je postupak navođenja čoveka da se seti svog rođenja i da ga ponovo doživi, to je ponovni psihološki, fiziološki i duhovni doživljaj trenutka prvog udaha i oslobađanje od traume do koje je tada došlo. Svrha postupka je menjanje podsvesnog utiska o rođenju kao primalnom bolu u doživljaj prijatnosti. Efekti preporađanja su trenutni.

Amerikanac Leonard Or prilagodio je istočnjačku tehniku zasnovanu na Krija jogi i pranajami zapadnom čoveku i njegovom načinu života stvarajući tako tehniku preporađanja ili svesno povezanog disanja. Suština ove tehnike je u svesnom povezanom, tzv. cirkularnom disanju koje dovodi do pojačanog aktiviranja unutrašnjih snaga čoveka, njegove energije, svesnosti i volje. Izraz svesno povezano disanje mnogo tačnije opisuje tehniku nego izraz preporađanje, pod kojim je tehnika poznatija, a koji je zadržan iz istorijskih razloga. Na početku su se preporađanja odvijala u toploj vodi. Učesnik bi ušao u kadu sa disaljkom i zapušačem za nos a preporoditelj i njegov asistent blago bi ga pridržavali. Voda se pokazala kao snažan stimulans za reaktiviranje doživljaja majčine utrobe i izlaska iz nje. Zatim, kako se postupak razvijao, postalo je jasno da je vodeno preporađanje suviše jak i zastrašujući doživljaj za početnika, pa se prešlo na suvo preporađanje. Leonard Or je primetio da je za vreme disanja i i relaksacije važnije prisustvo preporoditelja nego voda kako je isprva mislio. Proces najbolje deluje kada se osoba preporađa na suvom dok ne doživi oslobađanje daha. Preporod se dešava onda kada se čovek oseti dovoljno sigurnim i odvažnim da prođe kroz to iskustvo. Prisustvo preporoditelja- osobe koja je već radila na svojoj traumi rođenja pruža osobi koja se preporađa osećaj sigurnosti. Seanse preporađanja pod vođstvom stručnog preporoditelja nastavljaju se sve dotle dok ne dođe do oslobađanja daha i brisanja negativnih naslaga u umu, nastalih negativnim stavovima usvojenim u trenutku rođenja.

Tehnika ima izuzetnu pročišćavajuću i isceliteljsku moć! Njenim praktikovanjem ne pročišćava se samo fizičko telo, već i um i duh, i oslobađaju se emocionalne i mentalne barijere.

Većina od nas naučila je da potiskuje svoja osećanja. Kroz proces vaspitanja sistematski smo podučavani da potiskujemo sve ono što nije poželjno, ili bar ono što okolina ne smatra poželjnim i prihvatljivim. Zamislite dečaka koji ne može da dobije ono što hoće. On je besan, ogorčen, u grču, skoro i da ne diše. Zna da ne sme da ispolji te emocije jer će to samo doprineti negativnoj reakciji roditelja. Prilagođava se i pokušava da postane prihvatljiviji za svoju okolinu. Šta mislite gde odlaze te emocije? On ih potiskuje. I one umesto ka van odlaze dublje unutra. Tako se energija blokira. Reč depresija takođe u svom korenu ima isti smisao - potiskivanje ka unutra. Ako ste depresivni, ne možete da budete srećni, toliko toga je nejasno, životna struja je opterećena, previše je nedovršenih komunikacija.

Svaki put kada se u nama javi emocija besa, zavisti, povređenosti, mi zadržavamo dah. Tako postepeno umesto da dišemo punim plućima naš dah postaje površan, plitak. Dah je osnova života. Život počinje udahom. Takođe, život se završava poslednjim izdahom. Veza disanja i života je neraskidiva.

Disanje je takođe povezano sa energetskom pobudom. Kružno disanje tehnike preporađanja najpre dovodi do relaksacije tela i uma, i pre nego što primetite, emocije iz raznih delova vašeg života počinju da izlaze na površinu. Kada ih ponovo proživite vi ste oslobodili potisnutu energiju i ona vam je sada na raspolaganju, dostupna da je iskoristite kako hoćete, kreativno, za život.

Ako je ovaj proces oslobađanja potisnute energije uspešan i ako oslobodite dovoljno potisnutog materijala, primetićete da se na kraju vežbe preporađanja javlja osećanje blaženstva, radosti. Povezani ste sa sobom. Tada znate koliko povezani i jedinstveni um, duh i telo mogu biti. Preporađanje će vam pomoći da aktivirate svoje unutrašnje potencijale i da naučite puno o sebi. Što je još važnije, preprađanje će vam pomoći da BUDETE ono što vi u stvari duboko u sebi JESTE. Zato na vama je da učinite prvi korak.Isceljiteljski aspekti healing