Predavanje 70.

Kreativna Vizuelizacija - Imaginacija - Peta Dimenzija Stvarnosti - 2creative visualization

Meditacijom se pojačava propustljivost između pojedinih slojeva svesti i poboljšava senzitivnost. Kada svesno Ja nastavi da prodire još dublje ispod slojeva misaonih slika i uvuče se u sebe kao puž u potrazi za nepoznatim baza psihe biva iznenađena, svest doživljava različite senzacije, uvide iz najdubljeg sloja, iz Izvora ideja. Svest može biti darovana sa bezbroj ideja koje pružaju uvide na ranije dileme, postati propustljiva za misli i raspoloženja drugih ljudi i slično. Tako se širi svest do neslućenih granica i povećava moć uviđanja, postajemo sve više svesni, sve smo bliže sebi. Tada prestaje potreba za logičkim razmišljanjem.

Treba odeliti svoje svesno Ja od stvrdnutog intelekta, logičkog znanja, ubeđenja, navika, omogućiti mu da ode u dublje slojeve psihe. Samospoznaja i samoosvešćenje teku po principu odvajanja svesnog Ja od primitivnog ega. Odbacivanjem svog egoizma omekšavamo stvrdnuti intelekt dok se ne oslobodimo predrasuda, ne očistimo od svega što nije naše i što su nam drugi usadili u svest od rođenja pa do današnjeg dana. Prevaspitavamo sami sebe iz temelja, da bismo pronašli Istinu, ono što mi Jesmo, setili se, ostvarili naše davno zaboravljene snove, sagledali zadatak našeg razvoja, sopstvenog postojanja, postali jedno sa Gospodom, na sliku i priliku Oca svojega.

Kad se oslobodim bespotrebnih misli
poći ću da se nađem sama sa sobom,
u zoru doba razuma, dok su zmajevi još
leteli slobodni i nesputani,
da vidim da li sam nešto propustila.
Poći ću još i dalje, u Akašu -
Hram svih starina - iz prošlosti i budućnosti,
da ojačam volju, hrabrost srca i nadu,
da sudbina uvek bude sa mnom
na putu Mosta ka Slobodi.

Autor: Olga Rezo

Razlika između Intelekta i Intuicije intuition

Vaš Komentar: