Predavanje 47.

Adžna ČakraZa razliku od prethodnih, Šesti energetski centar - adžna čakra nije povezana sa kičmenom moždinom. Smeštena je između obrva i izgleda kao da je razdeljena na dve polovine od kojih je jedna ružičastocrvena sa jakim prelivima žutog, a u drugoj preovladava neka vrsta ljubičastoplave...

...Adžna čakra je centar altruističkih osećanja: volje, ljubavi i inteligencije u najvišem aspektu, umnosti, razumevanja, suptilnog saučešća, nežnosti, strpljivosti, požrtvovanosti, trpeljivosti, meditativnosti, ozbiljnosti, blagosti, odricanja, čvrstoće, velikodušnosti, dostojanstva itd. Kod ljudi mraka Adžna čakra pokazuje samo oholost. Ona kontroliše sve više funkcije: sećanje, pamćenje, intuiciju, svesnost i nesvesnost. Pedeset posto se ne koristi jer ne koristimo intuitivno mišljenje. Kod samoisceljivanja najviše se koristi nesvesni deo. Adžna čakra je povezana sa srčanim centrom....

...Ko sasvim ovlada ovim centrom, ne pada na niže nivoe. Takvom su poništena, oproštena loša dela, karma. Ima znanja svih ostalih energetskih centara, vidi, zna. Predstavlja jedinstvo sa Ocem. Od Neba do Zemlje plamti plavi plamen iz čeonog centra.

Adžna je šesta čakra. Poznata je pod imenom povije, čeona čakra, čakra učitelja, čakra uma i treće oko. Nalazi se na čelu između obrva. To je centar moći rasuđivanja. Božanski vid, senzitivnost i vidovitost borave u pastelnim listićima ove profinjene oblasti, sa pristupom mnogim nivoima supersvesnosti, kao i unutrašnjim svetovima. Karakteristični podaci o adžna čakri su: značenje zapovest, boja indigoplava, vozilo labud, broj latica dve sa ukupno 96 polja vibracije, kvalitet astralno mentalne energetske manifestacije, element um, oblik elipsa, akcioni organ oči, životinja pegaz, buđenje disanjem zaustavljanje daha, telesni ekvivalent moždano koštana srž, hrana bljutava, arhetipska slika ogromna kugla kao Sunce, beložute boje, planeta Mesec, metal srebro, čulni organ hipofiza, treće oko, intuicija, formula OM.

Negativni aspekti su ponos i intelektualna arogancija. Na tom mestu dozvoljava se sumnji da uđe u um. Njeni pozitivni aspekti, zapaženi još u ranoj mitologiji, svevideće su Božje oko i moć koncentracije. Moć koncentracije oslobađa svest od ega. Takva svest postaje svesna jedinstva sa kosmičkom svešću. Adžna ima svoj centar u mozgu iz koga dolazi znanje bez posredovanja čula. Ona akitvira šesto čulo. Maja – obmana nestaje i nastaje jasnovidost. Postajete svesni suštine i svog suštastvenog bića. U adžni ego nestaje do kraja. Suština postaje pristupačna, a uzročno posledični odnosi jasni.

Elohim Vista (Elohimi su graditelji svetova.), poznat kao Ciklopeja, zadužen je za ovaj centar. On kaže: “Nijedna životna struja ne može da se posveti nečemu sve dok i srce i um zajedno, ne načine napor za to”. Majstor Hilarion (jedan od spiritualnih majstora učitelja.) takođe predstavlja taj fokus. To je zato što je on, u jednoj inkarnaciji, kao Sveti Pavle (Saul iz Tarusa), doživeo u potpunosti dejstvo pete zrake koncentracije stečene posvetom, za koju je danas zadužen. Probuđena adžna nam donosi znanje o prirodi svih stvari. Adžna na sanskritu znači “znati i poslušati”. U nju utiču tri osnovna nadija koji polaze od dna kičme: središnji šušumni, a sa leve i desne strane se nadovezuju ida i pingala.


cakra adzna


pinealna žlezda


Autor: Olga Rezo

Šahašrara čakra čakra - Chakra

Vaš Komentar: