Predavanje 62.

Razvoj Duhovne Voljetrojstvo

Dok živimo u fizičkom svetu, možemo proučavati samo one manifestacije Božanskog koje se odnose na fizičku svest ili manifestacije koje ona može da shvati. Kad nam unutrašnji razvoj bude dozvolio da prevaziđemo fizički nivo, da možemo delovati na Duhovnim planovima, tek onda ćemo moći da shvatimo velike sile i uzvišene snage, čiji je izvor na Božanskom planu.

Prvi korak prema jačanju uticaja Božanskog u našem životu je pomeranje svesti iz oblasti ličnosti u oblast Besmrtnog Trojstva.

Protok energije sa viših planova biće ometen, srazmerno veličini smetnje u nižim telima.

Čovek, čiji je život u povoju, ograničen i zatvoren, ima neosetljiva tela za proširenje svesti i za Božanski tok života. Ako želi primiti vibracije suptilnih planova u svoj mozak, naići će na nepremostive prepreke zbog gustine materije svoga mozga. Takav čovek teško može osetiti zanos predanosti, koja bi ga lako ponela do Gospoda, jer mu je astralno telo neosetljivo na više vibracije, ne reaguje na Božansku muziku. Onaj koji želi slediti novu liniju misli treba da razvije sklonost uma za razumevanje viših vibracija.

Prilike za razvoj volje su prisutne u svim okolnostima i različitim sferama života.

Autor: Olga Rezo

Mozak kao savršeni instrument nextVaš Komentar: