Predavanje 81.

Ja Sam Tvoj Put Istina i Život


put istina i život

Mi smo jedinstveni, ali nismo sami. Spojeni smo Božanskom ljubavlju koja je naša zajednička priroda. Cilj života je realizacija naše Božanske prirode.

put istina i život

Smisao života se može naći jedino u sadašnjosti. Ljudi traže smisao života na kraju života, tada ispada sve bez smisla. Sama akcija traganja za smislom života može predstavljati smisao života. Smisao ne postoji, svaki čovek daje sam smisao svom življenju, do sjedinjenja sa Tvorcem i do potpunog ispoljavanja Slatke Volje Božije.

put istina i život

Život treba živeti kakav on stvarno jeste, ovde i sada. Svako ima svoj put. Smisao nije u cilju nego u Putu. Smisao nije u okončanom putu, već u večnoj akciji traganja. Smisao je traganje. Tragajmo, i Rajska vrata će nam se otvoriti, ugledaćemo svetlo Božije sveprisutnosti. Hrist u nama je naš Put, Istina i Život.

put istina i život

Božanski plan predstavlja neograničenu mogućnost manifestacije apsolutne svesti, puninu Božanske ljubavi i prazninu kontinuirane svesti, koja u Božijoj sveobuhvatnosti beskraja nije ničim uzbuđena i pod kontrolom je Slatke Volje Božije.

put istina i život

Budućnost će nam sigurno doneti još veću svesnost o prirodi Božanske iskre, pravoj tački gledišta, o istinskoj Volji, Božanskoj srži i Izvoru prosvetljenja.

Sve tragaoce na Zemlji spaja ista stvar, zov i neodoljiva čežnja za Istinom. Do Istine nije lako doći. Zato se molimo uvek za milost! Milost je mazivo za sedam svemoći spiritualnog pročišćenja. Ona je nepredvidiva jer je ekspanzija same Ličnosti Boga Univerzuma. Meditacija na milost je otkrivanje odnosa između nas i Boga. Milost i spiritualno pročišćenje su večni paradoksi.

Bog peva pesmu, a ti slušaj šta ćeš čuti!

Autor: Olga Rezo

Solarni Duh istina
Vaš Komentar: