Predavanje 69.

Misaone slike - vizuelizacija i imaginacijacreative visualization

Misaone slike su najdublja osnova pamćenja i mišljenja. Sve što smo u životu videli ili zamislili u mašti, snimljeno je i smešteno u našoj podsvesti u vidu misaonih slika. Oči su sočiva kroz koja se spoljašnji svet odslikava u našoj podsvesti. Stare predstave se ne zaboravljaju, to je privid, one samo potonu dublje u podsvest, pošto se svest nije često s njima zanimala.

Čovek ima sposobnost da pamti oblik, boje, izgled postojećih predmeta, da formira psihičke slike i situacije koje realno ne postoje, gradeći ih po uzoru na psihičke originale. Od sposobnosti da zamišljamo ono što ne postoji, zavisi stepen naše kreativnosti. Imaginacija nas uvodi u apstraktno, u carstvo bez oblika, u petu dimenziju našeg postojanja. Tako se menja spoljašnji svet. Ako je misaona priprema formiranja predstave bila dobra, onda će dalji postupak biti lakši i automatski. U dubini naše podsvesti, u svetu misaonih slika, traje najsavršenija bioskopska predstava. Kad meditiramo, vizueliziramo ili radimo imaginaciju, misaone slike se projektuju na ekranu svesti na unutrašnjoj površini aure koja nas obavija. Projekcija je sačinjena iz plastičnih živih misaonih predstava koje smo upamtili, nastalih bilo opažanjem ili maštom. Misaone predstave su trajne i materijalne i omogućavaju čoveku da ima moć pamćenja. Imaginacija je tvorac mašte i oblikovalac slike koja omogućava da ono više može doći nižem. Studiranje pomoću imaginacije pomaže razumu da postigne bolje rezultate, da može da prodre dublje u sam život onog što studiramo. Imaginaciju razvijamo vizuelizacijom. Slike nam pomažu u procesu razmišljanja i izbora najbolje mogućnosti za donošenje pozitivne akcije u skladu sa Božanskim zakonima.

Priroda čuva misaone slike i suštinu misaonih tvorevina u oblasti Akaše na Psihičkom planu. Svest, svesno Ja, ima introspektivnu sposobnost da dovodi određene slike u polje svesti i da ih tu posmatra duhovnim okom - vizuelizira. Vizuelizacija je neposredno posmatranje misaone fotografije iz spoljašnjeg sveta snimljene ranije. Sećanje je puštanje zrake svesti u podsvesni nivo pamćenja, u bazu negativa psihičkih slika. Baza podataka ima mehanizam samozaštite. Čoveku je veoma teško da razreši enigmu misaonih slika. Vizuelizacijom svesno Ja prodire u misaone slike. Kad shvatimo dinamiku, energiju i stihiju misaonih slika, ući ćemo kanalom isušene reke - Rekom Psihe, liftom svesne volje, u svet misaonih slika. Povratkom u sedište budne svesti razum suočen sa do tada neviđenim životom, uviđa da spoljni svet nije jedina oblast realnosti.

Autor: Olga Rezo

Kreativna Vizuelizacia - Imaginacija - Peta dimenzija stvarnosti - 2 intuition

Vaš Komentar: