Predavanje 38.

Eteričko Telo - 2Energetski centri izgledaju kao levak, vrtlog energije u kojima materija vibrira velikom brzinom. Eteričko telo sadrži sedam energetskih centara i sto četrdeset i četiri hiljade kanala. Izgleda kao mapa sa razgranatom mrežom puteva. Širi krajevi energetskih centara se nalaze na površini eteričkog tela. Peteljkom su povezani sa kičmom, odnosno kičmenom moždinom.

Vrtlozi su sjajnog izgleda, podeljeni na segmente. Formiraju se u vidu latica ljiljana, gledano iz profila ili točka gledano spreda. Na početku duhovnog razvoja su malog prečnika, negde oko pet centimetara, a kasnije se šire. Energetski centri su tačke kroz koje ulaze razne sile iz astralnog sveta u fizički svet. Imaju više funkcija, a najvažnija je da služe kao most za svest. Zavisno od toga u kojem se od energetskih centara nalazi elementarna životna energija, menja se i nivo svesnosti.

Svest se savršeno manifestuje tek kad probudimo energetske centre i kada životnu energiju orjentišemo od dna kičme ka vrhu glave. Da bismo to ostvarili, moramo postati svesni elementarne životne energije i načina njenog manifestovanja u pojedinim energetskim centrima. Tu iskonsku životnu energiju zovemo kundalini energijom, odnosno zmijskom snagom; zato što njeno kretanje u našem telu podseća na kretanje zmije.

Ona boravi u energetskom centru na dnu kičme i odatle kroz mnogobrojne kanale prolazi kroz celo telo, donoseći mu potrebnu energiju. Fizičko telo sa svojim organima i funkcijama je grublja kopija finijeg tela u kome se nalaze sedam energetskih centara.

Autor: Olga Rezo

Eteričko Telo - 3 nextVaš Komentar:


Komentari: