Predavanje 3.

Sedam Zraka Svetla « Plava svetlosna Zraka » Zlatnožuta Svetlosna Zraka

1. PLAVA SVETLOSNA ZRAKA


Plava zraka je prva Zraka. Energija ovog Plamena je početna i konačna sinteza, izvor svih ostalih energija. Ona je osnova same snage i energije. Prva zraka je snaga namere, svrhe, usmerenja, centralizacije i jedinstva, a njena ključna nota je volja - Božanska Volja. Karakteriše se kvalitetima energije snage, moći, vere i zaštite.

Nedelja je dan kada je zračenje ove Zrake posebno izraženo. Njen najistaknutiji predstavnik je Arhangel Mihailo , čiju je veličanstvenu pojavu i prisustvo čovečanstvo sačuvalo i u svojoj spoljašnjoj svesnosti, iako, na žalost, često samo na njenoj periferiji.

Arhangel Mihailo je vođa svih Arhangela i Anđela. On vas svojim plavim plamenim mačem rastavlja od loše karme, negativne energije i okova koji vas vežu za ostale ljude, situacije i sećanja iz prošlosti. Daje snagu, moć i zaštitu od razornih misli, osećanja i dela drugih ljudi. U toku 24 sata, 22 sata Arhangel Mihailo zadržava se u astralnom carstvu nižih sfera, da rasprši mržnju, zavist i strah. Njemu kod te zadaće pomaže legija Anđela plavog plamenog mača.

anđeo prve zrake svetla

Ako vam neko šalje loše misli ili misli koje su protiv vaše volje, vaša snaga će oslabiti, i potkopaće se uspeh u vašem životu. Zamolite Arhangel Mihaila da stane između vas i pošiljaoca loših misli, da vas zaštiti. Tako će se loše preobraziti u dobro. Arhangel Mihailo će vas učiniti hrabrim i odlučnim, da lakše rešavate svoje probleme. Ojačaće u vama volju Božiju i moć vere, koja će hraniti vašu unutrašnju snagu, a vaši motivi će postati časni i nesebični.

Okružite se neboplavim svetlom, bojom Arhangel Mihaila, iskonskom bojom prve Zrake neka vas ona oporavi, uveća samopoštovanje, poveća snagu i energiju, i zaštiti od svega lošeg što dolazi do vas. Ženska strana njegove božanske prirode je Vera.

Molite ga da vas svojim plamenim mačem razdvoji od emocionalnih okova, koji vas vezuju za druge ljude, situacije i sećanja iz prošlosti. Molite se da vas ispuni snagom ljubavi, da otkrijete u sebi šta je moć Svetla. Osetite svetlo u svome srcu i izgradite “most do slobode”, učestvujte u izgradnji ovog puta, puta Anđela. U tome će vam pomoći Arhangel Mihailo. Zamolite ga, verujte u sebe, jer ko kuca tome se otvori. Zamolite ga da pošalje svoje uzašle Anđele zaštite, da obuhvate vas i vaše drage i sve konstruktivne ljude Zemlje, da vas odreši od svih misli koje nisu neokaljan plan za vas. Ni jedan Arhangel neće doći, neće se mešati, ako ga ne zamolite, jer je to u suprotnosti sa zakonom božanske ljubavi.

Predstavnici kristala za ovu Zraku, koji će pomoći pri molitvi, su svetloplavi safir, svetloplavi topaz i akvamarin. Ove kristale možemo povezati sa višuda čakrom.

Autor: Olga Rezo

Sedam Zraka svetlaSedam Zraka Svetla « » Druga Zraka je zlatnožuta svetlosna zrakaDruga Zraka svetla

Vaš Komentar:


Komentari:

nikolina


Ovo je prelijepo dragi ARH.MIHAILO budi uz nas i neka bude sve, kao sto je receno u ovom predivnom tekstu.

Ljubinka


Molim ti se Sveti Mihajlo Ahrangele dodji i zastiti me od svih zla iscijeli me da budem zdrava i pomozi tako svim dobrim ljudima pa i meni i mojoj porodici.Neka tako bude. Amin