Predavanje 4.

Plava svetlosna Zraka « Zlatnožuta svetlosna Zraka » Ružičasta svetlosna Zraka

ZLATNOŽUTA SVETLOSNA ZRAKA


Druga zraka, zlatnožutog Plamena je Zraka svesnosti. Ona je izvor spajanja svetlosti i ljubavi, jedinstvo dualnosti materije i duha. To je zraka mudrosti, senzitivnosti i intuicije. Energija ove zrake kvalifikuje i podučava. To je zraka temeljite sinteze, ljubavi, mudrosti, prosvetljenja i mira.

Ponedeljak je dan kada je ova Zraka posebno izražena i kada njeno delovanje postiže maksimalan intenzitet. Arhangel Džefiel, Anđeo prosvetljenja je predstavnik ove Zrake i zlatnožutog plamena.

anđeo druge zrake svetla

Arhangel Džefiel vam donosi mudrost iz Izvora svih stvari, daruje vam ljubav i mir. Pomaže da prevladate strah, neznanje, lažni ponos, vodi vas ka zdravlju, dobroti, ka istinskim duhovnim spoznajama i prosvetljenju. Ženska strana njegove božanske prirode je Stalnost, postojanost. Pozovite Arhangel Džefiela i zamolite ga da vam da moć, da vas posavetuje, da pobedite loše misli i osećanja, da vam da unutrašnju jasnoću i mudrost. Zamislite sebe u zlatnožutoj boji svetlosti, držite u rukama kristale koji odgovaraju zlatnožutoj zraci, na primer, citrin i zamolite Arhangel Džefiela za mir, ljubav, mudrost, prosvetljenje i za pomoć da dotaknete svoj sopstveni izvor unutrašnje mudrosti.

Zamolite Arhangel Džefiela da vas poduči kako pritisak osećanja daje život obliku i dovodi ga do zemaljskog ostvarenja, kako da snabdevate misaoni oblik energijom. Zamolite ga, da vas ispuni svojim osećanjem snage u vešem srcu, da postanete majstor nad svim životnim prilikama sa kojima se morate suočavati, da to bude u snazi svetla i ljubavi, da budete majstor nad svim nebeskim idejama koje primate iz Božijeg srca i koje treba na Zemlji ostvariti.

Nosioci svetla ove Zrake iz sveta kristala su providni, beli, svetlo žuti i ljubičasti kristali, koji se povezuju sa šahašrara čakrom, na primer, citrin, gorski kristal, fenakit i ametist.

Autor: Olga Rezo

Prva Zraka svetlaPrva Zraka je plava svetlosna Zraka « » Treća Zraka je ružičasta svetlosna zrakaTreća Zraka svetla

Vaš Komentar:


Komentari: