Predavanje 51a.

Dublje Značenje Boja Čakri


Značenje boja čakri

Kada govorimo o dubljem spiritualnom značenju sedam glavnih čakri, uključujući i njihove očigledne osobine, kao što su boje čakri, uvek treba da imamo na umu da postoji i šira slika. U skoro svakom duhovnom i metafizičkom razmatranju, treba da posmatramo stvari sa šireg stanovišta i da pokušavamo da povežemo prividno nepovezane koncepte.

Značenje boja čakri

Postoji okultna izreka koja, iako veoma jednostavna, ima dubok značaj:

"Kako gore tako dole",

Ona može da označava mnoštvo stvari, ali u ovom posebnom slučaju, ona sugeriše kako se stvari ponavljaju u Univerzumu, počevši od najveće pa do najsitnije skale. Niža instanca se uvek kreira prema višoj instanci. Da vidimo šta se misli pod tim na jednom primeru. Verovatno ste čuli da se ljudsko biće definiše kao mikrokosmos. Šta to znači? To znači da je ljudsko biće kosmička replika. Mi smo ponavljanje nečega što je veće od nas. Mi posedujemo sve bitnije kvalitete te više instance. Razlika je samo u proporcijama. Na primer, u ovom slučaju viša istanca može biti planeta Zemlja. Videćemo kako se može uspostaviti veza koristeći boju naših energetskih centara lociranih u našem suptilnom eteričkom telu.

Primarne Boje

Značenje boja čakri

Prva ili korenska čakra, Muladara, je oduvek bila povezivana sa zemljom. Ona je odraz vrelog i tečnog jezgra naše planete Zemlje. Zbog toga je njena boja crvena. Kako idemo iz centra zemlje ka njenoj periferiji, temperatura zemljine unutrašnjosti se smanjuje. Tada boja postaje manje intenzivna i menja se prvo u narandžastu, a onda u žuto-zlatnu. Na isti način se boja čakri menja, od preve čakre Muladare (crvena), preko druge čakre Svadistane (narandžasta) do treće čakre Manipure(žuta).

U Svadistani, narandžasta boja ukazuje na napredniji stadijum kreativne snage. Ovde je stvarni centar racionalnosti i intelektualnog razmišljanja.

U Manipuri, čakri solarnog pleksusa, oranž boja se dalje rafiniše u zlatnožutu – boju Sunca. Ovde je naš centar ličnosti, naših individualnih snaga i moći.

Poznato je da vatra znači kreativnost, strast, impulsi i želje. Vatra je dobra kada nam treba energija, ali sigurno nije dobra kada je neobuzdana. Divlji i neobzdani impulsi vladaju ljudskom prirodom nedovoljno duhovno razvijene osobe i upravo se ova priroda izražava kroz donje tri čakre. Materijal postaje sve profinjeniji kako se ide od prve prema trećoj čakri solarnog pleksusa.

Značenje boja čakri

To nije tako kada se dođe do četvrte čakre Anahate. Anahata je tačka razdvajanja između nižih, materijalnijih i viših spiritualnijih čakri. Anahata nosi izvesne impresije sa materijalne strane života, ali ako je razvijena, osoba je već visoko u spiritualnom domenu.

Njena boja je zelena, upravo ona boja koja je dominantna na površini naše planete: drveće, trava, povrće, vegetacija... Veza je očigledna. Srce je povezano sa dubljim razvojom i novim nadama koje dolaze sa tim razvojom. Površina naše planete je tačka koja razdvaja unutrašnjost planete od atmosfere. Na isti način, Anahata je centar ravnoteže koji mora da se razvije da bi se integrisalo celokupno ljudsko biće, što uključuje vladanje nad nižim impulsima i razvoj viših intelektualnih i duhovnih sposobnosti.

Značenje boja čakri

Ono što dolazi zatim je Višuda čakra. Ovde je boja svetloplava, i ona predstavlja eteričkije, nebeskije, Božanskije faze postojanja. Boja neba je plava takođe. Boja okeana je plava isto tako. Ovde mi raskidamo sa starim predrasudama i nalazimo nove asocijacije. Ovde učimo da izražavamo svoje misli, emocije i želje, što je jasnije moguće. Ako ste putovali kroz vazduh slobodni kao ptica, znate šta se misli pod pojmom "eteričkije".

Jedna vrsta jakoplave boje pripada Adžna čakri, poznatoj kao treće oko, ali u ovom slučaju mi mislimo na indigo plavu boju. Ova boja je posvuda prisutna, prožima ceo prostor i kroz nju vidimo da sve što postoji, sve što je bilo i što će biti je povezano sa svim ostalim. Ovde je iluzija pobeđena i mi vidimo samo istinu, razumemo i volimo sve različite ljudske manifestacije, slabosti i vrline, bez razlike.

Konačno, boja sedme krunske čakre Šahašrare je ljubičasta. Mi zapravo i ne vidimo ovu boju, već se radi o ultraljubičastom zračenju koje dolazi iz univerzalnog prostora koji okružuje našu planetu i kroz atmosferu prodire do njene površine. Ovo zračenje je veoma intenzivno i njega ublažuju različiti slojevi atmosfere. Krunska čakra je mesto gde širimo našu svesnost do nivoa Univerzalne svesnosti. Ovaj nivo nije moguće opisati rečima, znan je samo prosvetljenima.

Boje Čakri i Isceljivanje

Značenje boja čakri

Svih sedam čakri je moguće upotrebiti u isceljivanju. Jedan od načina je korišćenje boja. Dobro je znati da osim primarnih boja o kojima smo govorili ovde, postoje i sekundarne boje koje su pripisane svakoj od čakri. Sekundarne boje funkcionišu kao suprotne ili komplementarne primarnim i dolaze sa suprotne strane spektra. Na primer, plava ima narandžastu kao komplementaru boju i obratno. Crvena ima zelenu, a žuta ljubičastu. Indigo boja ima ćilibar kao komplementarnu boju.

Ako želite da tretirate određeni energetski centar, na primer srčani centar, trebali biste da koristite zelenu boju. Ali bilo bi korisno uključiti i komplementarnu boju, u ovom slučaju crvenu. Pošto je crvena primarna boja korenske čakre, bilo bi mudro kod tretmana Anahate, takođe obratiti pažnju na korenski centar, Muladaru.

Sažetak

U ovom članku smo razmatrali dublje značenje i simboliku boja energetskih centara ljudskog tela. Videli smo da pridruživanje boja nije slučajno i da postoje duboke duhovne i metafizičke konotacije. Videli smo da postoji značajna veza između boja čakri i boja same planete Zemlje. Osim obraćanja pažnje na boju, ovakve paralele su moguće i na drugim različitim nivoima.

Vaš Komentar:


Komentari:

Dragoslava
04.06.2018


Poštovanje,

Zanima me da li je moguće da su se boje čakri tokom evolucije izmenile? Naime, dobila sam inform. da Energijske nauke tvrde da su 2 i 3 čakra zamenile boje, 5 je po njima ljubičasta, 6 plava a 7 indigo. Pošto već duže vreme kroz meditaciju čistim čakre sa bojama i zvucima, značilo bi mi da mi malo pojasnite.

Veliko hvala,

Dragoslava Krička Pavlović

sunnyray
04.06.2018


Naravno da je moguće. Moguće je da je došlo do promene i na kolektivnom i na individualnom nivou. Takođe kod razmatranja boja, treba imati u vidu da se čakre kao energetski centri nalaze na mnogim nivoima, na eteričkom, astralnom, mentalnom, i u višim spiritualnim sferama. Na svim ovim nivoima su čakre, ako hoćete, različitih boja. Zato, u radu sa čakrama nemojte previše obraćati pažnju na "tehničke" detalje, već na suštinu, a to je energetski protok i širenje svesti.