Preporađanje - Najčešće postavljana pitanja

sunrise

Zašto se tehnika zove preporađanje?

Najčešće izvor naših najdubljih blokova je vezan za neku traumu koju smo doživeli prilikom rođenja. Izvorno, tehnika je nastala sa ciljem oslobađanja od ovih trauma rođenja. Međutim, veoma brzo se uvidelo da ova tehnika ima izuzetan potencijal na planu spiritualnog razvoja i njena primenjivost je daleko nadišla početnu nameru. Naziv "preporađanje", engleski "rebirthing", ostao je do danas prvenstveno iz istorijskih razloga.

Zašto mi je potreban instruktor?

Svako ko je barem jednom prošao kroz vežbu preporađanja ume da ceni savete i vođstvo instruktora. Preporađanje je veoma efektivna tehnika duhovnog razvoja gde zaista možete da pokrenete duboke sadržaje i potisnuti materijal. Instuktor vam pomaže u procesu samospoznaje i lečenja, i kako da efikasno povežete i integrišete vašu sadašnjost sa materijalom iz vaše prošlosti.

Kako izgleda jedna seansa preporađanja?

Najpre ćete naučiti samu tehniku povezanog svesnog disanja. Zatim dolazi opuštanje koje će vam pomoći da se bolje pripremite za praktičan rad. Deo koji se tiče praktičnog disanja traje oko jedan sat. Nakon preporadjanja biće vam omogućeno da kompletirate proces i integrišete novostečena iskustva.

Kome je namenjena ova tehnika?

Tehnika preporađanja je namenjena punoletnim, zrelim i samosvesnim pojedincima, kojima je osnovna motivacija samospoznaja i duhovni razvoj. Tehnika nije pogodna osobama sa istorijom mentalne bolesti.