Opuštanje - relaksacija

relaxation relax


Ovo je veoma jednostavna vežba koja dovodi do relaksacije celog fizičkog tela. Sve što je potrebno da uradite je da se udobno smestite i da sačekate izvesno vreme da se fajl. Zatim će se zvučni zapis automatski pokrenuti, a vi možete zatvoriti oči i relaksacija će početi.

Relaksacija se naravno može raditi i bez govornih instrukcija. Samo se udobno smestite, zatvorite oči, i u jednom sukcesivnom nizu vašu pažnju usmeravajte na sve delove fizičkog tela, počevši od stopala pa sve do temena glave. Samim tim što je pažnja usmerena na određeni deo tela, relaksacija se spontano odvija.