Razlika između Intelekta i Intuicijeintuicija

Duhovni život može znatno da stagnira zbog nejasnoća i nemogućnosti da se sagleda razlika između intelektualnog znanja i prave mudrosti. Grešimo kada preterano pridajemo značaja intelektualnom znanju ili filozofiji i sl., a ne stvarnom duhovnom i spiritualnom razvoju. Mnogi ljudi se zadovoljavaju sa intelektualnim znanjem o duhovnom i spiritualnom i ne shvataju da je osećaj sigurnosti koji dobijaju od takvog znanja iluzoran i može nestati već sa najmanjom promenom u njihovom spoljnom životu i prilikama.

Pravo shvatanje odnosa između intelekta i intuicije nam omogućava pravilnu procenu intelektualnog znanja i mogućnosti da otkrijemo pouzdaniju i postojaniju osnovu za naš duhovni rad. Shvatanje da se intuicijom dolazi do znanja o životu, na dublji način nego što je to moguće putem intelekta, na zapadu se prihvata sa rezervom. Termin intuicija je nejasan i neodređen, i smatra se da je intuicija način saznavanja koji obično pripada emotivnom tipu žene. S druge strane, istočnjačka filozofija smatra da je intelekt jalovi instrument znanja. Pravo znanje dolazi jedino kroz stapanje svesti sa predmetom koji se želi upoznati. To je neposredan način, živ, dinamičan, bez obmana. To je kontemplacija.

Istraživanje predmeta i pojava intelektom je kao kad bismo pipanjem pokušavali da saznamo šta se sve nalazi u mračnoj prostoriji. A intuicija je kada bismo to isto saznali uz pomoć sunčeve zrake koja obasjava sobu i čini da vidimo sve najedanput i potpuno jasno. To je direktan način saznavanja realnosti unutrašnjeg života. Intuicija vidi realnost u pravoj perspektivi za razliku od intelekta koji vidi posredno, delimično i van perspektive. Intelekt, prenatrpan činjenicama, ne mora biti mudar ako ga ne prosvetli svetlo Hrista u nama, uspostavi odnose među činjenicama i dâ im pravo duhovno značenje, odnosno činjenice transcendentira.

Intuicija donosi sa sobom mogućnost viđenja iznad fizičkog. To je jedan viši osećaj stvarnosti. Ona se sastoji u neprestanoj sposobnosti da se sazna nešto istinito, prava istina o nekoj situaciji, stvari ili događaju. Može da nas uvede u čudesni svet prosvetljenja. Čak i kad ne poznajemo sve konkretne detalje, prepoznaje se osećaj nečega, saznaje se direktno i dolazi do prave istine. Nezavisno od toga kako razvijamo intuiciju, uvek dolazi do kontakta onog nižeg i višeg u nama. Više u nama neprekidno čeka niže da odraste. Intuicija je jedan od čudesnih aspekata Božanske stvaralačke moći.

Odeljivanje svesti - Kontemplacija - Prosvetljenje intuicija

Komentari:

milan babic :
13-05-2018


zahvalan sam na izlozenom. Leglo mi je...

Petar :
10-02-2019


Vrlo razložno objašnjenje za laike. Veliko hvala.

Vaš Komentar: