ametist, ahat, akvamarin, aleksandrit, amazonit, apofilit, aragonitbiseri, bodzi kamen i broncitcitrin, ceruzit, cirkon i celestitcilibar kamencita kamendumortijerit, dijamant i dolomitdzet kamenepidotfluorit, fuksit i fenakitgorski kristalhrizopras, herkimer dijamantjaspiskalcedon i karneollabradorit i larimarmesecev kamen
oniks i opsidijanpetalit i peridotrubin i rutilcrystalcrystalcrystalvogel kristalcrystalzad kamen

ENERGETSKI CENTRI – ČAKRE I ENDOKRINI SISTEM

  • Sedma čakra i kristali
  • Ida, pingala, šušumna
  • Centri volje, mentala i osećanja
  • 21 Čakra
  • Endokrini sistem
  • Čakre, žlezde, kristali, boje i svojstva

ČAKRE - UVOD

Pored fizičkog tela čovek poseduje još nekoliko nevidljivih, ali ne manje bitnih tela kroz čije je suštinske kvalitete ljudska duša sposobna da se izražava u svetu formi, i da pripremi čoveka da se eventualno na kraju ove faze svoje evolucije vrati Ocu-Majci-Bogu. Energetski centri, čakre zajedno sa 72 000 nadija su sastavni deo eteričkog tela. U veoma tesnoj vezi su sa fizičkim telom, kao i sa ostalim finijim telima (pogledati šemu mikrokosmosa). Osnovne čakre su raspoređene na sedam nivoa. Na svim nivoima vibrira ista energija. Znači energija ima više manifestacija. Možemo je posmatrati kroz njena različita ispoljavanja. Iako je reč o istoj energiji, ona se preobražava u različite kvalitete na različitim nivoima njene manifestacije.

Tako na primer, energija temene čakre ima kvalitet spiritualnog iskustva.

Na emocionalnom nivou ta ista energija nosi kvalitet ljubavi.

Na fizičkom nivou njen kvalitet je seks.

Materija je najnesavršenije ispoljavanje energije zato, na najnižem materijalnom nivou ona je neznanje.

Cilj rada sa čakrama je buđenje zmijske snage u interesu duhovne samorealizacije. Stvaralačka energija, takozvana zmijska snaga, se penje i redom budi energetske centre iz latentnog stanja vodeći nas od neznanja prema spiritualnom iskustvu. Svaki energetski centar je povezan sa određenim delom mozga. Ne stavlja se u funkciju samo energetski centar već i adekvatni deo uspavanog mozga.

Kada se po istočnoj joga terminologiji “zmijska snaga ili kundalini energija” popne do temene čakre, nastupa prosvetljenje. Postajemo jedno sa Bogom. Iz prosvetljenja rezultira potpunije korišćenje mozga, znanja, moći, svesnosti, života ovde i sada. Povećana svesnost nam omogućava veliku moć zapažanja svega što postoji na svim nivoima. Postaje nam pristupačna Istina, stvari onakve kakve jesu, jasnoća, čiste misli, savršenstvo i sloboda. Jedno sa Bogom u srcu Boga i beskonačna uvek istog intenziteta i sveprisutna Božanska Ljubav čini nas ljubiteljem svega što postoji na Zemlji, iznad nje, i u njoj. Naša ljubav prašta, razume, nežna je i delotvorna za nas i za druge. Celo čovečanstvo nam je naš bližnji. Ruše se sve granice, rase, materijalni i intelektualni statusi. Godina više nema, vremena nema, nema ni tog najgrubljeg ispoljavanja energije, nema materije. Ostaje neopisiva beskonačna svepristuna Božanska Ljubav. Bog živi u telu.

chakra crystal Ostalo je pitanje kako pokrenuti energiju prosvetljenja i navesti je do temena. Razne škole i pojedinci sa svih krajeva planete opširno na milione strana su pisali o tome a samo se njih par uistinu prosvetlilo. Nije lako ali je u današnje vreme, kako sam već kazala, dostupno i moguće, a to je najvažnije za onoga koji hoće. Gram prakse više vredi od svih punolisnatih i mnogobrojnih knjiga. Šta bi prvo trebalo uraditi? Prvo i najvažnije je povećati veru u Boga, uvećati svoju ljubav prema Bogu, a za podršku možete se prijaviti u duhovnu radionicu.


Ametist | Mesečev kamen i roze kvarc | Vogel kristal
Žad kristal | Neuroza i kristali | Nakit koji leči | Podmlađivanje kristalima
Napetost, stres i kristali |