ametist, ahat, akvamarin, aleksandrit, amazonit, apofilit, aragonitbiseri, bodzi kamen i broncitcitrin, ceruzit, cirkon i celestitcilibar kamencita kamendumortijerit, dijamant i dolomitdzet kamenepidotfluorit, fuksit i fenakitgorski kristalhrizopras, herkimer dijamantjaspiskalcedon i karneollabradorit i larimarmesecev kamen
oniks i opsidijanpetalit i peridotrubin i rutilcrystalcrystalcrystalvogel kristalcrystalzad kamen

KRISTALI: PROGRAMIRANJE

Šta je to programiranje kristala? Programiranje je proces ugrađivanja odabranih misli i osećanja u energetsku šemu kristala. Vi i vaši kristali ste saradnici na polju manifestacije. Programiranje kristala je slično naelektrisavanju samo što u ovom slučaju vi naelektrisavate kristal vašom ličnom energijom, tj., vašim namerama i ciljevima. Ali nemojte shvatiti reč programiranje doslovno. Kristal nije mehanička naprava sa kojom se mogu činiti mehaničke stvari. Probajte da uspostavite odnos lične prirode.

Kada ga pozovete u pomoć odnosite se prema njemu kao prema živom biću sa kojim ulazite u interakciju. To živo biće ima svoju inteligenciju i svesnost, pa ga zamolite da postane vaš saradnik u manifestaciji.

I misli i materija se sastoje od energetskih čestica sa tom razlikom što misli vibriraju visokom frekvencijom dok materija vibrira sporo i zgusnutija je. Energetske šeme ljudi često teže da budu haotične i ponekad rasejane. U našim mislima često skačemo sa teme na temu i u potpunosti zanemarujemo red. Kristali imaju uređenu visoko simetričnu molekularnu strukturu i zato oni zrače energiju u konzistentnom i postojanom maniru. Ovo je jedan od razloga zašto nas oni privlače. Njihova energija nam pomaže da harmonizujemo našu sopstvenu. Mnogi ljudi ranije nisu mogli da meditiraju zbog prevelikog intenziteta nestalnih i neskladnih energija. Nakon razmeštanja kristala u i oko prostora za meditaciju, našli su da su kristali indukovali atmosferu mira, spokoja i tišine.

Kristali imaju osobinu pojačavanja i izračavanja onih misaonih i osećajnih šablona i namera kojima su programirani. Što se tiče same tehnike programiranja, postoje različiti pristupi. Jednom kada programirate kristal on će zračiti energiju vaše namere sve dotle dok ga ne reprogramirate, i preusmerite njegovu svrhu. Programirani kristal će znati šta da radi, on će pojačati i izračavati ono što ste mu naložili. Zato zapamtite: Najvažniji deo programiranja je vaša namera koju ste preneli kristalu. Odnos prema kristalima treba da bude kao prema svesnim entitetima izuzetne čistoće i visoke vibracije.

Nikada nije dovoljno naglasiti da ono što hoćemo da programiramo u kristal UVEK treba da odražava najvišu spiritualnu težnju našeg unutrašnjeg bića. Sve što je manje od toga ...


Ametist | Mesečev kamen i roze kvarc | Vogel kristal
Žad kristal | Neuroza i kristali | Nakit koji leči | Podmlađivanje kristalima
Napetost, stres i kristali |